UD:s arbete i drygt 100 år med Amerikaarven.

(tisdag 6 december 2022 11:30) , Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsg. 11A, 111 53 Stockholm, Sverige
Talare:

Agneta Söderlund


Organisatörer:
  • Agneta Söderlund

Observera att vi börjar kl. 11.30

Vår past president Agneta Söderlund har under sin långa tjänstgöring på UD bl.a. arbetat med att hjälpa svenska arvingar att få ut arv efter anhöriga som emigrerat till USA.

Agneta berättar om anledningen till att UD på började denna uppgift redan i slutet av 1800-talet och hur arvsbeloppen efter några år med noggrann släktutredning, godkännande av amerikansk domstol mm kom till rättmätiga arvingar i Sverige. Det blir en spännande och intressant resa i svenska emigrationens historia.  

backgrund: Holger.Ellgaard, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arvfurstens_palats_2011a.jpg CC BY-SA 3.0


Registrering

Tidsfristen för registrering har passerat