STORA ORGANISATIONER OCH AKTIVISTER

(fredag 9 december 2022 12:00 - 13:00) , Restaurang Borgen, Orphei Drängars plats 1, 75311 Uppsala, Sverige
Talare:

Anders Wejryd


Organisatörer:
  • Ann-Sofi Ripstrand
  • Sten Bernhardsson

Lutherhjälpen var en organisation med många hängivna, som omfamnades av Svenska kyrkan så ordentligt att den förlorade sitt namn och många av de engagerade. Kan vi lära oss något av det?