Heraldikens grunder

(fredag 25 november 2022 11:45 - 13:00) , Odd Fellows, Västra Trädgårdsgatan 11 A, 111 53 Stockholm, Sweden
Talare:

Davor Zovko, statsheraldiker

Statsheraldiker Davor Zovko berättar om heraldikens grunder.

Heraldik är läran om den typ av märken som kallas vapen och deras historia, men framför allt regelverket för hur de utformas och används.

Vapen används av riken och deras myndigheter, av kommunerna, av släkter, såväl adliga som ofrälse, och av organisationer och företag. För domstolar och andra statliga organ kan sigill och stämplar med heraldiska vapen vara viktiga tecken på att domar och beslut är utfärdade på korrekt sätt. Vapen förekommer på offentliga byggnader för att visa vilken verksamhet som bedrivs där. Ambassader använder sitt lands vapen på en emaljskylt. Myndigheter och kommuner använder ofta sina vapen på byggnader, fordon, kuvert, brevpapper och visitkort.

Även privatpersoner och föreningar använder vapen på kuvert, brevpapper och visitkort. De använder också vapen i sigill och stämplar, i flaggor och i s.k. exlibris, bokägarmärken. Vapen kan också användas i vapenringar, skulpterade i trä som dekoration eller i form av vapenmålningar på plåt eller papper. De kan användas på slipsar, scarves och manschettknappar. De kan också användas i porträtt för att markera vem som är avbildad.

Sedan mitten av 1990-talet är Davor Zovko verksam som heraldiker och heraldisk konstnär i egen firma. Han räknas bland de mest kända heraldikerna i Norden och har komponerat ett större antal nya heraldiska vapen för organisationer, företag, kyrkliga högre tjänstemän och privatpersoner varav flera för kända svenskar. Hans heraldiska målningar är publicerade på vapensköldar, i flera böcker och vapenrullor. Sedan 1999 är Zovko medlem av redaktionen för Skandinavisk Vapenrulla (SVR) och sedan 2000 ledamot av Heraldiska samfundet. Den filosofie magisteruppsats han lade fram 2003 handlade om heraldik och han har även hållit ett antal föreläsningar och master classes för professionella heraldiker i bland annat Bosnien och Herzegovina, Kroatien, Storbritannien, Danmark och Sverige.

År 2004 utnämndes Davor Zovko till Riddare av Påvliga Heliga gravens orden och blev förste ceremonimästare i Ståthållarskapet Sverige (2003—2007). Han tjänstgjorde därefter som in-formationsansvarig (2008—2012) samt ståthållarskapets kansler (2012—2016). Han blev också den förste kanslern för det nya ståthållarskapet Sverige-Danmark (2016-2020).

Han är sedan juni 2022 statsheraldiker vid Riksarkivet.

Som exempel på heraldik visas här Stora riksvapnet med Serafimerordens kedja.