Rotary Leadership Institute, RLI, dag 1 och 2

(Saturday, October 21, 2023 09:00 - Sunday, October 22, 2023 16:00) , Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3, Stockholm
Speaker(s):

RLI är en 3 dagars interaktiv ledarutbildning för inkommande presidenter, styrelseledamöter och andra ledande roller i klubbarna. Du anmäler dig samtidigt till dag 3.

Kostnad: Klubben faktureras med tot 1.200 kr/deltagare.

Tider: 9.00-16.00 varje dag. Vi träffas kl 8.30 för att mingla. 

Handledare: Elisabeth Norrby, Ewa-Maj Rasmusson Säter, Peter Eklund, Monika Keiller Sjövall


Organizer(s):
  • Elisabeth Norrby


Registration


Registration until : No deadline

Max. number of participants: 21

Du registrerar dig samtidigt till dag 3 den 26 november, alt den 10 mars.Members: please login before registration.
Login before inscription